Mysl jako počítač: Proč a jak pečovat o naši mysl jako o biopočítač?

17.11.2017 10:47

 

Mysl jako počítač

 

V posledních několika letech byl zaznamenán obrovský nárůst moderních technologií. Dnes již každý vlastní svůj počítač, mobilní telefon, o který se stará lépe než o vlastní mysl. Díky Mooruvu zákonu se zdvojnásobuje počet informací každé dva roky. Díky tomu bude přibývat stresu. Avšak náš mozek se za posledních 10 tisíc let nezměnil. Za posledních několik let přibývá spotřeby psychofarmak, depresí a syndromů vyhoření. Je to opravdu nutné?

Vliv technologií na společnost a myšlení

Díky technologickému boomu jsou lidé v dnešní době vystaveni obrovskému množství informací. Vlastní mnohdy i několik počítačů, tabletů, chytrých telefonů, velké plazmové televize, prostřednictvím, kterých se na ně informace doslova valí jako lavina. Lidé tento fakt mnohdy podceňují, nechávají na sebe všechny informace působit, ovlivňovat se tlakem médií, „technologickými hejblátky“, sociálními sítěmi. Je nutno si uvědomit, že naše myslomezenou kapacitu, proto nedokáže všechny informace zpracovat. Lidem v důsledku toho hrozí přeinformovanost, stavy úzkosti, deprese a v horším případě „pilulky štěstí a radosti“. V dnešní době je proto potřeba si správně vybírat a umět se svojí myslí správně pracovat.

Paralela mysl jako počítač

Naše hlava je úžasný biopočítač. Všimli jste si existující paralely mezi počítačem a naší myslí? Tak jako počítač obsahuje hardware (hard disk, paměťovou kartu, klávesnici a monitor) a software (programy, nástroje k jeho ovládání, aplikace, antivirové programy), stejně tak se můžeme dívat i na náš mozek. Mozek se skládá z neokortexu (logické části) a amygdaly (emoční části, můžeme ji nazvat opičkou). Naše mysl zahrnuje 2 části: vědomí (10 %) a podvědomí (90%). Podvědomá část je v podstatě hard disk (počítač, hardware). Na něm jsou uložena všechna data, všechny naše návyky, schopnosti, dovednosti a zkušenosti.

Chování a myšlení člověka je z velké části řízeno naším podvědomím. Vše, co vidí, slyší, přečte, zažije se ukládá do podvědomí. Když se člověk dostane do určité situace, tak jeho mysl „sáhne do tohoto podvědomí (hard disku)“, vybere program (software), který tam má uložený a podle toho se chová a na určitou situaci reaguje. Pokud máte ve svém podvědomí nastaveny správné programy (software, mindset), tím lépe můžete kontrovat své chování. Čím více správných informací (software) má člověk v podvědomí (hard disku) nahráno, tím méně na vás emoční opička (amygdala) zaútočí.

                                                            

O naše myšlení je potřeba více pečovat než o naše počítače a chytré telefony

Bohužel dnes lidi ví všechno o svých počítačích, chytrých telefonech, mobilních aplikací, avšak málo o tom, jak funguje jejich mysl. Starají se o ně lépe a intenzivněji než o vlastní mysl. Nabíjejí, mažou stará data, čistí od přebytečných informací, projíždí antivirovým programem, stahují si aktualizace, up-gradují. Ale co jejich mysl? Dělají to stejné i se svoji myslí? Pečují o ni víc než o technologické miláčky? Stejně jako je potřeba pečovat o chytré pomocníky, stejně tak je potřeba pečovat o naši mysl. Protože počítače, tablety a mobilní telefony nahradíme za pár let novými, ale naši mysl nenahradíme. Ta s námi zůstává celý život, proto je potřeba o ni pečovat.

Neuroplasticita bourá staré paradigma

Díky moderním neurovědám jako je neuroplasticita, se přišlo na to, že naše mozkové buňky v určitém věku neodumírají ale, že je lze díky synapsím „vědomě tvarovat“. Synapse jsou spojení více neuronů, které vytvářejí neuronovou síť, která se dá přeprogramovat (předrátovat, přepsat, transformovat, přeskupit). Lidé si to mohou představit jako elektrickou síť ve své hlavě a po udeřením blesku může dojít k přeskupení této energie do jiné lepší formy, která jim pomáhá. Je to v podstatě stejné, jako když programátoři přepisují staré zastaralé programy na nové rychlejší, výkonnější, chytřejší. Lidé proto mají možnost vědomě (záměrně) začít na svém myšlení pracovat, protože jedině pak mohou začít ovlivňovat více věcí a událostí ve svém životě bez ohledu na vnější události.

                                                                 

Člověk se stává tím, o čem přemýšlí. Krásně to popisuje Andělské-čertovo kolo. Myšlení ovlivňuje dělání. Dělání ovlivňuje činy. Činy ovlivňují výsledky. A výsledky mají vliv na naši sebedůvěru.  Záleží jen na lidech, jakou volbu udělají, co si zvolí a jak toto kolo roztočí. Mohou mít tedy mysl jako dokonalý biopočítač s vysoce rychlostním hardwarem a moderním softwarem a být „tvůrci - andělé“. Anebo mohou mít ve své hlavě zavirovaný sálový počítač s nainstalovanou T 602kou a být „obětí - čerti“ okolností.

                                                        

                       

                                                                   Andělské - čertovo kolo

Jak pečovat o naši mysl jako o biopočítač?

V první řadě je potřeba učinit vědomé rozhodnutí „o mysl začít pečovat“.

Je nadmíru důležité začít pracovat s informacemi již na vstupu. Třídit „zrno od plev“, „viry od čistých dat“ přímo u zdroje a chránit se před „zavirováním“ negativními a nepodstatnými informacemi zvenčí, aby nedošlo ke „kolapsu hard disku (podvědomí)“ a zpomalení či zavirování softwaru naší mysli.

Je rovněž důležité dbát na dostatečný přísun elektřinykvalitní přísun živin, dostatečný pohyb zajišťující okysličení mozkových buněk, pravidelný pitný režim. Když nedáte svůj počítač či mobil na nabíječku, brzy se vypne. Naše mysl funguje stejně.

Každý si sebou nese svůj softwarový program v mysli (myšlenkové vzorce) již od narození, který si celý život nese ve svém podvědomí (hard disku). Po životní cestě se mohlo stát, že se programy mysli zavirovaly. Člověk se díky vlivu původní rodiny, školy a společnosti se „zaviroval“ špatnými mentálními programy. Zde je namístě záměrně mysl přeprogramovávat a čistit. K tomu slouží celá škála mentálních technik fungujících jako antivirový program či up-gradový software. Mezi nejúčinnější techniky práce s myslí, konkrétně s naším podvědomím patří například vizualizace, které používají i vrcholoví sportovci. Dále afirmace, sugesce, hypnóza, NLP (neurolingvistické programování), Silvova metoda či nástěnky vizí. Také jsou pro čistění a restart mysli biopočítače vhodné meditace. Stačí se vědomě zaměřit na svůj dech a pozorovat ho v přítomném okamžiku (to může člověk dělat kdekoliv, třeba i v metru), jít na procházku a jen tak pozorovat přírodu a uvést mysl do stavu absolutního klidu. A ideální stav? Je stav pohroužení se do nitra, stav nemyšlení.

Pokud si člověk osvojí jednu z uvedených technik a zařadí do denních aktivit minimálně po dobu 21 dnů, pravidelně bude trénovat, pak výrazně posune svůj myšlenkový biopočítač na vyšší úroveň. Bude více v přítomném okamžiku, rozvine svoji intuici, kreativitu, zpevní a propojí činnost obou mozkových hemisfér do rovnováhy, nalezne odpovědi a řešení a uvede svoji mysl do stavu super biopočítače. Čím lepší software a hardware člověk bude mít, tím myšlenkově výkonnější, kreativnější, šťastnější a zdravější bude, a tím lépe odemkne potenciál své mysli. 

                                                              

Zpět

Kontakt

Monika Součková

+ 420 723 833 733

O mně

  • Monika Součková Monika Součková

    Chcete zkvalitnit svůj život? Rozvíjet se a růst? Začít psát novou, lepší a krásnější kapitolu svého života? Jste ve správný čas na správném místě. 

    Více o Monice zde

Newsletter/Vše se dozvíte jako první

Chci odebírat zajímavé novinky a články:

Monika Součková © 2016. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode