Jak se zamilovat do telefonování – návod nejen pro obchodníky

23.06.2019 18:03

telefonování

Telefonování je jednou z nejnáročnějších dovedností profese obchodníka. Hodně často se setkávám s tím, že mnoho obchodníků bere telefonování v akvizičním procesu jako nutné zlo, odkládá ho, vyhýbá se mu a nebaví je. Lidé všeobecně neradi telefonují. Pro mnoho lidí je telefonování přímo strašákem. Bojí se, když mají zvednout telefon, vytočit číslo a s někým mluvit. Na druhou stranu, telefon je a ještě dlouhou dobu bude velmi rychlým, snadným a efektivním komunikačním médiem a marketingovým kanálem sales procesu. Rychlý rozvoj technologií nám ukazuje, že dneska přes chytrý telefon běžně platíme složenky, poustujeme příspěvky na sociální sítě, hledáme informace všeho druhu a taky nakupujeme. Proč, když děláme dneska téměř všechno přes telefon, proč se drtivá většina lidí bojí telefonovat?

Víte, že telefonování je disciplína, která se dá naučit? Chci vám v tomto článku ukázat, že telefonování pro vás nemusí být strašákem a kostlivcem ve skříni, ale činností, kterou si zamilujete!!! Ano. Čtete správně. Do telefonování se dá i zamilovat a budovat s lidmi přes telefon trvalou emoční vazbu.

Když se osobně setkávám s lidmi a říkám jim, že se krom jiného věnuju telefonním akvizicím softwaru do TOP firem či byznys partnera TOP eventům a že mne telefonování baví a nabíjí energií, u některých lidí vnímám v jejich obličeji údiv a někteří na mne i valí oči. Ne. Nezbláznila jsem se. Jen jsem našla svoji jedinečnou cestu a začala dělat věci jinak než dělá většina lidí v tradičních call centrech.

Telefonováním se zabývám několik let, mám natrénováno více jak 10 tisíc hodin, a zároveň posledních pár let se aktivně angažuju i v oboru osobního rozvoje. Rozhodla jsem se proto, že tyhle dva obory propojím a vnesu do obchodních aktivit spojených s telefonováním svý zkušenosti a rozšířím o části, o kterých se běžně na školení telefonování nemluví a které se netrénují, a přesto jsou pro úspěch v telefonování klíčové.

Pojďme si nyní ukázat, jaké kroky jsou potřeba udělat proto, abyste se do telefonování zamilovali a začali v něm být excelentní.

1) Poznejte vaše talenty, silné stránky, vášně, hodnoty a aktivně je začněte v telefonování používat a rozvíjet

Zjistila jsem, že počátečním a nadmíru důležitým klíčovým krokem je sebepoznání. Proto, abyste mohli uspět v telefonování či v jakékoliv profesi, potřebujete nejprve poznat sami sebe. Zjistěte, jaké jsou vaše talenty, hodnoty, nadšení a jaká je vaše vášeň.

S = T x I

To, k čemu máte talent poznáte jednoduše. Při dané činnosti získáváte energii. Pokud chcete jít v oblasti svých talentů hlouběji – osobně doporučuji psychometrické testy StrengthsFinder od Gallupu, Dynamiku bohatství či MBTI. Proto, aby se z vašeho talentu stala silná stránka, musíte do ní investovat – a to ve formě času a tréninku. Je dobrý zjišťovat si o daný činnosti víc informací, sledovat ostatní úspěšný lidi v daný oblasti a investovat čas do tréninku (činnosti samotný). Pro telefonování jsou vhodnými talentykomunikace (dar řeči), empatie (schopnost vcítit se do pocitů druhého), aktivní naslouchání, schopnost propojovat a další. Proto, abyste byli v telefonování úspěšní není nikde napsáno, že to musí být právě tato kombinace talentů. 

Uspět můžete jakoukoliv kombinací vašich přirozených talentů. Ty potřebujete objevit a aktivně do telefonování zapojit. Například talent zvídavost vám pomůže aktivně se o druhého zajímat pomocí kladení správných otázek či zjistit důležité informace. Talent adaptability (přizpůsobivosti) vám pomůže improvizovat a rychle reagovat na různé situace, které se v telefonování vyskytnou. Talent aktivátora vám pomůže například v otevírání nových příležitostí (zejména pokud se věnujete akvizičním činnostem – například telesalesu) a umožní vám víc akčnosti v telefonování. Talent achiever vám pomůže s vytvralostí a houževnatostí pro dosahování výsledků.

Hlavním klíčem pro úspěch v telefonování je objevit vaše silné stránky a maximálně je při telefonování používat. Pokud dokážete do telefonních hovorů zapojit kombinaci několika talentů zároveň, získáte maximální efekt a snadněji se dostanete do flow.

Dál je potřeba, abyste zjistili, jaký máte hodnotový systém a pro co máte vášeň. Jaké jsou vaše základní hodnoty? Z čeho jste nadšení? Pro co hoříte? Co vás naplňuje radostí? Je důležitý, abyste našli na tyto otázky odpovědi, protože i to má obrovský vliv na to, jak se vám bude v telefonování dařit. Pokud se aktivně věnujete obchodu či telefonním akvizicím a budete prodávat výrobky, služby, pro které nebudete zapálení a nebudete pro ně hořet, ostatní to poznají. Proto je potřeba, abyste se věnovali tomu, co s vámi hluboce rezonuje a souzní, pro co jste zapálení. Pokud si vytvoříte hluboký emoční pouto jak k telefonování jako disciplíně, tak k výrobkům, službám, které prodáváte a budete z nich nadšení, úspěch vás nemine. Pamatujte, emoční pouto má úzkou vazbu na vaše silné stránky, vášeň a hodnoty.

2) Zjistěte, co vás drží zpět

Co vás drží zpět? Co vám brání v tom začít telefonovat, vzít telefon a vytočit číslo? Jaké věci vás drží zpět v tom, kde jste nyní a kde chcete být? Co vám brání v tom, abyste v telefonování uspěli? Na chvíli se zastavte a upřímně si odpovězte na tyto otázky. Ze své zkušenosti a praxe jsem došla k poznání, že většinou dojdete k emoci strachu, malé akci a nedostatku sebevědomí. To jsou většinou hlavní překážky, které brání lidem na cestě za úspěchem, a to nejen v telefonování.

3) Poznejte, pojmenujte své strachy, skamaraďte se s nimi a překonejte je

Pojďme se tedy hlouběji ponořit do tématu strachu. Nejprve se na strach podíváme z pozice koučování. Pro vysvětlení našeho přístupu použiji dnes již velmi rozšířený vzorec Tima Gallweye, z knihy Tajemství vysoké pracovní výkonnosti:

V = P – I

Výkon= Potenciál – Interference (brzdící bariéry, rušivé vlivy, strachy a atd.) 

Váš výkon závisí na vašem potenciálu, který je výrazně ovlivněn interferencemi (rušivými vlivy, omezeními, brzdami). Jednou z interferencí, brzdící bariérou  „brzdou“ je právě váš strach. Proč je strach z telefonování „zabijákem úspěchu“? Proč se lidé bojí telefonovat? Musím se upřímně přiznat, že i já jsem měla strach s telefonováním, když jsem s byznysem začínala. Když jsem se tímto tématem zabývala více sama u sebe, lidí v byznysu nebo v rámci osobního rozvoje, vysledovala jsem několik druhů strachu. Prvním strach pudový intuitivní – ten nás chrání před různými okolnostmi a situacemi. A pak je strach racionální. V byznysu vládne strach racionální.

A lidé mají v zásadě tyto druhy strachu:

 • strach z odmítnutí
 • strach udělat chybu
 • strach ze selhání
 • strach z neúspěchu
 • strach z úspěchu
 • strach, co tomu řeknou ostatní (kolegové, přátelé, rodina, veřejnost)
 • strach, nejsem dost dobrý (souvisí se sebevědomím, sebedůvěrou)

Teď si nyní položte otázky: Když, telefonuji, mám strach? Pokud ano, který z těchto strachů mám? Z čeho konkrétně mám strach? Víte, že můžete s těmito racionální strachy pracovat?  Vaším úkolem nyní je poznat a pojmenovat, jaký strach před a při telefonování máte a naučit se s ním pracovat.

Pokud identifikujete strach, je potřeba naučit několik základních dovedností, abyste mohli naplno využít svůj potenciál.

 • Uvědomte si svůj strach - Jaké máte pocity/emoce? Jsou tyto pocity negativní? Jak se to projevuje? Např. divný pocit po těle, v podbříšku, ustrnutí, chlad – negativní myšlenky? Odkud se bere?
 • Konkrétně tento strach pojmenujte - Co je to za strach/y? Čeho konkrétně se bojíte? Konkrétně je pojmenujte..
 • Naučte se strachem pracovat a překonávat ho. Položte si nyní otázku: Jak postupovat, co je potřeba udělat proto, abyste svůj strach minimalizovali a podávali maximální výkon? Proč pracovat se strachem? Jak překonat svůj strach? Hledejte řešení a odpovědi. Kdo hledá, najde. Věděli jste, můžete tyto strachy eliminovat, zmírnit, transformovat ve zdroj energie?

Způsobů, jak překonat, minimalizovat strach a zbavíte se ho je tolik, kolik je lidí na této planetě. Každý jsme jedinečný, a každému se to může povést naprosto individuální cestou. A to, co bude fungovat jednomu, nemusí fungovat druhému. Osobně jsem přesvědčená, že speciálně pro telefonování, je potřeba pracovat na dvou úrovních, a to fyzické a mentální. Na úrovni fyzické – je to pravidelný trénink jako u sportovců. Zkrátka telefonujte. A telefonujte pravidelně. Je potřeba, abyste telefonovali navzdory svýmu strachu!

mentálních technik doporučuji zejména dechové techniky (např. dýchání v boxu a další), vizualizace, NLP (neurolinvistické programování) - technika přerámování a kotev, nástěnky vizí, Silvovu metodu, EFT (Emotional freedom technics), afirmace, mantry či Mindfulness techniky zaměřující se na přítomný okamžik „tady a teď“. Konkrétní praktické využití jednotlivých technik přímo v telefonování je rozsáhlejší tematika – to si ukážeme v některém samostatném článku.

4) Vytvořte si „Mindset vítěze“ pro úspěšné telefonování

Úspěch v telefonování a v obchodě je z 80 % založen na psychologii a z 20 % na mechanice.   Tony Robbins

Dalším klíčovým bodem, který se nikde v rámci školení telefonních dovedností neučí, je mentální příprava a správné nastavení mysli na úrovni „Mindset vítěze“. Sama jsem u sebe jsem se touto stránkou začala zabývat, protože nikdo mne to v žádné firmě v rámci školení neučil a nepředal. Zjistila jsem ale, že „mindset“ je pro dosažení úspěchu v telefonování podstatný. A tak jsem šla cestou samostudia a seberozvoje. Když jsem měla příležitost setkávat se s předními sportovními a byznysovými mentálními trenéry a vrcholovými sportovci, všechno mi to do sebe zapadlo jako skládanka.   

Pokud máte při telefonování nastavený svůj myšlenkový vzorec a vnitřní nastavení na to, že budete lidi obtěžovat, vnucovat se, přemlouvat či jakkoliv manipulovat, mohu vám garantovat - dlouhodobě neuspějete. Pokud máte vnitřně nastaveno, že o produkty a služby nebude mít nikdo zájem, že lidi a firmy jsou nepříjemní, dotěrní – ztrozkotáte a neuspějete ani v tomto případě.

Správně nastavený mindset (vnitřní nastavení) je ten, že přicházíte s takovým výrobkem či službou, která lidem a firmám navždy zásadním způsobem může pozitivně vylepšit, zjednodušit a zefektivnit život či podnikatelskou činnost. A učiní ho šťastným. Proto je potřeba věnovat se obchodu takových produktů a služeb, o kterých jste vnitřně přesvědčeni, že tyto hodnoty splňují. Když vás nevyslechnou (odmítnou), sami přicházejí o nejhodnotnější informace a příležitost, která jim zásadním způsobem zlepšit si život nebo zásadním způsobem umožnuje udržet firmu se v konkurenční hře.

Zejména těžké jsou začátky telefonování či telefonování na novém projektu. Je potřeba, abyste se naučili mentálně zvládat a překonávat špatně vedené hovory (ty, o který víte, že jste je podělali ať už tím, že jste neuměli argumentovat na námitky, rychle reagovat na nestandardní situace či jste je nevedli podle svých představ a neřekli jste vše, co jste chtěli říct. Dál je potřeba, abyste se mentálně připravili a obrněli na telefony s agresivními a arogantními lidmi. Nenechte se otrávit „jedy“ z vnějšího prostředí. Některé situace z vnějšího prostředí nemůžete mít pod kontrolou, co však můžete ovlivnit, je to, jak na to zareagujete. A převezměte za tuto reakci vaši plnou odpovědnost.

5) zklidněte svojí „opičku“ při telefonování

Při a po telefonování vás mohou dle situace přepadat různé emoce – strach, smutek, křivda, hněv atd. Rovněž vás mohou přepadávat pocity smutku, zoufalství a zklamání z počátečního neúspěchu, kdy voláte, vytáčíte jedno číslo za druhým a žádná schůzka. Rozhodně nezoufejte a pokračujte dál. Zejména v počátcích se vám může stát, že vás některé těžké a nepovedené telefonáty velmi rozhodí. Zejména když s telefonováním začínáte vás tyto situace rozhodí  na dost dlouhou dobu, třeba celý den či půlden. Na začátku je to v pořádku. Ale postupem času byste měli zapracovat na tom, aby vás tyto situace nikterak nerozházeli, a vy byli plně koncentrovaní na další volání a aktivity. Je potřeba, abyste si nenechali zkazit jedním či pár telefony celý den. Proto, abyste toto zvládli, je potřeba začít pracovat na svém vnitřním prostředí a schopnosti zacházet s emocemi.

Za emoční část našeho mozku je zodpovědná amygdala (opička). Je spojena s centrem emocí a naším podvědomím. Když nastane při telefonním hovoru nějaká situace tato opička si sáhne do našeho podvědomí a situaci začne hodnotit, jestli je bezpečná či nebezpečná. V telefonování pro vás může být nebezpečnou situací například nějaká námitka, a na tu většinou zareagujete stylem „bojuj nebo uteč“. Vy znervózníte, vyhodí vás to z flow, začnete mnohdy panikařit či neumíte v daný okamžik zareagovat, a to vám může celý telefonát zkazit.

Proto v takových to situacích je dobrý vrátit se zpět do přítomného okamžiku „tady a teď“ a mít dostatečně natrénované při telefonování různorodé situace, při kterých pojedete na autopilota, který si sahá pro ty správné informace do vašeho podvědomí. Zpět do přítomného okamžiku vás dostane např. koncentrace na váš dech (různá dechová cvičení umožňují zklidnění) či nějaká kotva (z NLP situace či myšlenka, která vám navodí příjemný pocit – např. vzpomínka na situaci, kdy jste zažili absolutní štěstí, vzpomínka na váš největší úspěch, na který jste hrdí či myšlenka (obraz) vašeho snu, který vám nedá spát). Dostat se co nejrychleji zpět do přítomného okamžiku, zklidnit se a uspat svoji opičku je klíč k tomu, abyste telefon zvládli úspěšně dokončit. V přítomném okamžiku totiž budete mít svoji opičku pod kontrolou, opička se zkrotí, uklidní a uspí, což vám zajistí to, že neudělá emoční houpačku (emoční únos) a vy můžete v klidu telefonovat dál.

Na jedné z osobních schůzek s Marianem Jelínkem (bývalým trenérem Jardy Jágra, mentálním trenérem a koučem předních vrcholových sportovců a byznysmenů) jsme společně dychtivě a zaujatě rozebírali téma mentální odolnosti a vyjetí z flow. Hodně jsem se ho vyptávala. A vzpomínám, jak mi Marian říkal: “Moniko, ve sportu hraje důležitou roli i setina vteřiny. Například v tenisu, když Kája Plíšková zaváhá a nechá se emocí ovlivnit byť jen na vteřinu či zlomek vteřiny, může jí to zásadně ovlivnit celý zápas. I drobná chvilka nepozornosti ovlivní, jestli zápas vyhraje nebo prohraje.“ A protože mne Marian naučil vnímat „paralely sportu a byznysu“, v tu chvíli jsem si uvědomila „AHA“ momenty v souvislosti s telefonováním.

Stejně jako ve sportu, tak i v telefonování může tato „vteřina či setina vteřiny“ sehrát významnou roli v tom, jestli se vám telefonní hovor povede nebo ne, jestli ho "uděláte nebo poděláte". Uvedu konkrétní příklad. Voláte člověku, který je zrovna na jednání, v autě, u doktora či v autě. Obvykle v těchto chvílích není mentálně nastaven na telefonát s vámi, a proto vás člověk v té chvíli většinou odmítne. A tady nastává právě ona klíčová „setina vteřiny“, která rozhodne o úspěchu. V tomto momentu lidi obvykle náhle odmítají pokračovat v hovoru, dramaticky zrychlují tempo řeči a urychleně hovor ukončují. Pokud se vám podaří v tomto zlomku vteřiny rychle zareagovat otázkou: chápu vaši situaci. Kdy vám můžu zavolat? Který den a hodinu? A on vám pozitivně odpoví, ještě v tom telefonátu můžete domluvit následný hovor. Pokud ovšem nezareagujete, ztratili jste celý hovor a možná i zajímavou obchodní příležitost. A takto to funguje i v případě námitek a dalších situacích. To, jak zareagujete může být i otázkou návyku a tréninku.Dá se tro tréninkem naučit a vypilovat. 

 

6) Vytvořte si správné návyky

Člověk se stává tím, co dělá opakovaně.

Návyky hrajou v našich životech velmi významnou roli. Abyste se mohli do telefonování zamilovat, je potřeba, aby se telefonování pro vás stalo přirozenou aktivitou tak, jako přirozeně dýcháte či si čistíte zuby. K tomu je potřeba, abyste telefonovali každý den po dobu 21 – 28 dnů. To je doba potřebná pro tvorbu návyku. Neurony ve vašem mozku se propojují prostřednictvím takzvaných synapsí. A čím víc člověk dělá věci, na které má přirozený talent, tak tím rychleji se synapse propojují. Pokud se do sebe zapouzdří, tak dojde k takzvané myelinizaci a z činnosti se stane návyk. Pokud budete telefonovat pravidelně každý den, vytvoříte si tak zcela nové spojení neuronů a novou neuronovou síť pro telefonování.

Jakmile toto zvládnete a vytvoříte se z telefonování zvyk, bude pro vás telefonování daleko snadnější. Protože při telefonování hraje hodně důležitou roli i tempo, jakým voláte. Z osobní zkušenosti mohu potvrdit, když mám více jak 3 nedělní pauzu – telefonní tempo ztrácím. Čím delší pauzu budete mít, tím těžší bude se do správného tempa zpět vrátit. Je to úplně stejné jako ve sportu. Vezměme si například hokejistu. Když se hokejistovi stane například nějaký vážnější úraz – natrhne si vazy na noze, podstoupí operaci a to způsobí, že nemůže hrát kolikrát několik měsíců hokej. Po několika měsících výpadku při návratu rovněž ztrácí bruslařské tempo. A stejné je to i při telefonování. Proto volejte každý den, pravidelně a kontinuálně. Udržte si dlouhodobou pravidelnost. Udržíte si tím tempo.

Telefonujte, telefonujte i přesto, že se vám nedaří. Pokud máte den, kdy se vám vůbec nedaří, i přesto telefonujte! Trénujete tím návyk a mentální odolnost. A v ten den telefonujte tak dlouho, než se vám zadaří. Den vždy ukončete úspěšným hovorem. V tom nejlepším je potřeba skončit. Proč? Je potřeba, abyste měli motivaci další den vzít telefon a opět telefonovat dál. Vyhraďte si na telefonování pravidelný čas – „call time“. Vytrvejte u telefonování tak dlouho, dokud nebudete mít splněn svůj denní limit. Za každý úspěch se pochvalte a oslavte ho nějakým svým rituálem.

7) Dostaňte se do FLOW a udržte si své TELEFLOW

S termínem FLOW (plynutí, ve sportu zóna) poprvé přišel na přelomu 80. a 90. let pan Mihalyi Czikszentmihalyi.  Jedná se o stav tvůrčího vytržení, které se projevuje totálním ponořením do dané činnosti, že úplně přestanete vnímat čas (začne vás čas totálně obtékat). V tomto okamžiku se rovněž v mozku vypíná váš interní kritik, takže vy přestáváte hodnotit a soudit a jste totálně v přítomném okamžiku.

Je to stav, který je pro vás hodně těžký, ale maximálně využíváte své přirozené talenty. Pokud se vám tento stav podaří dosáhnout při telefonování, je to čas, kdy podáváte nejlepší a optimální výkon. Abyste takového stavu flow dosáhli, je potřeba, abyste byli v pohodě a nebyli ve stresu, protože stres vám neumožní se do flow dostat. Stres blokuje stav flow. Dále je potřeba, aby telefonování bylo pro vás výzvou, protože, jakmile se budete nudit, tak se ani v tomto okamžiku do flow nedostanete. Ve chvíli, kdy se při telefonování dostanete do flow, vnímáte jen, jak si rozhovor plyne, jak komunikujete s lehkostí a totální přirozeností. Najednou jste ve stavu alfa (frekvence mozkových vln 8 – 12 Hz) až theta (4 – 8 Hz), což jsou stavy podobný meditaci. Zjistíte, že práce vám jde lehce od ruky, že vlastně nepracujete a telefonování se stává velkou zábavou, dobrodružstvím a vrcholným prožitkem. V daný okamžik neřešíte minulý telefonovat ani budoucí telefonát, jste ve stavu totální přítomnosti, vaše myšlenky nikam neodebíhají a vy si jen vychutnáváte plynutí hovoru a přítomnost osoby na druhé straně hovoru.  

Ve flow můžete být jedině tehdy, jste-li v přítomném okamžiku „tady a teď“. Je to o tom být přítomný v každý okamžik telefonního hovoru, telefon za telefonem. Jak jsem psala výše v článku, do přítomného okamžiku se dostanete nejlépe prostřednictvím dechových cvičení nebo kotev. Proto telefonujte tak, aby co každý telefonní hovor to jeden přítomný okamžik za druhým. Tak se dostananete do svého TELEFLOW (telefonního flow).

Pokud pracujete celé dny v call centru či se telefonování zabýváte po většinu pracovní doby, je potřeba, abyste zahrnuli mezi jednotlivými telefonními hovory a v době osobního volna do svého režimu odpočinek. Pokud se začnete dostávat do svého flow při telefonování pravidelně, je pro vás nadmíru důležitá fáze recovery (obnovy sil) fyzického a mentálního odpočinku po výkonu. Proto doporučuju, vždy po každém telefonním hovoru na chvíli vypněte. Tento čas můžete využít např. k zápisu a zpracování výstupu hovoru do CRM či k přípravě na další hovor.

Pro mne osobně byla skvělým trenažérem a prostorem pro trénování stavu flow osobní setkání s Janem Mühlfeitem, který stavy flow učí jak vrcholové sportovce, tak vrcholové manažery. Vždy, když jsme se s Janem setkali a společně tvořili ať už PR články s rozhovory nebo podklady pro knížku Odemykání dětského potenciálu (tam se o stavu Flow dočtete podrobněji a bude vás průběžně provázet celou knížkou), dostala jsem se s ním vždy do stavu flow – stavu totální fascinace, vytržení. Čas se najednou totálně zastavil. Byla jsem těmito stavy natolik fascinovaná a inspirovaná, že jsem začala tyto stavy FLOW blíže zkoumat a všímat si jich při každodenních činnostech, krom jiného i při telefonování.

Nyní vám uvedu příklad, jak se flow při telefonování projevilo u mne na jedné konkrétní situaci, abyste si to dokázali představit. Při standardním telefonování jsem jeden den seděla v našem Notixím administrativním open spacu a vytočila telefonní číslo a otevírala akviziční příležitost v jedný firmě. Vše si plynulo, jak mělo – najednou jsem byla totálně ponořená do hovoru, že jsem přestala vnímat okolní svět. Dostavil se stav FLOW. V podstatě si dneska vůbec nevzpomínám na průběh hovoru, jen na konec, kdy jsem položila telefon a viděla sedět ob 2 kancelářská křesla naprosto cizí ženu. Po několika vteřinách ze mne vypadla otázka na tuto ženu:“Kdo jste? Jak jste se sem dostala?“ A to už se ujala velení kolegyně Pája, která mi začala představovat svoji kamarádku. Najednou jsem si uvědomila, že si vůbec nejsem vědomá toho, kdy ta žena přišla a jak dlouho tam s námi byla. Byla jsem úplně mimo. Ta situace mne totálně dostala. V tu chvíli jsem začala vést dialog se svým vnitřním dvojčetem a položila mu otázku:“Co se to stalo? Jak je to možný, že jsem si vůbec nevšimla, že sem přišla úplně cizí žena?“ A moje dvojče si sáhlo do podvědomí a odpovědělo:“no, nediv se, bylas ve FLOW. To bylo krásný ukázkový FLOW  pro sdílení.“ Najednou jsem si uvědomila, no jo ukázkový FLOW. Kdyby sem v ten okamžik vlítli policajti v kuklách, tak si toho ani nevšimneš. Zkrátka FLOW jak vyšitý, který přesně odpovídá situaci, kterou krásně popisoval David Svoboda, olympijský vítěz v pětiboji z Londýna, když vbíhal na stadion, že si vůbec nic nepamatoval.

Proto, abyste se do telefonování zamilovali, budete potřebovat zabudovat do svého telefonování všech 7 bodů krok za krokem tak, abyste se co nejčastěji dostávali do TELEFLOW, a telefonování se pro vás stalo vaší přirozeností, při které používáte své talenty. Čím víc, tím líp.

Pevně věřím, že vás tento článek inspiruje k tomu, abyste telefonovali navzdory obtížnosti a každodenním strastem, protože se může stát, že přijde den, ve který zrealizuje deal svých snů, či vám někdo zavolá s příležitostí vašich nejdivočejších snů, a to vám změní život. A vy, protože budete mít dostatečně natrénováno, a budete-li odvážní, vytrvalí, dostatečně odolní a sami sebou (telefonováním tyto vlastnosti vypilujete), tak ten sen zrealizujete. Nebo budete telefonováním díky produktům a službám lidem usnadňovat a navyšovat jejich kvalitu, firmám zjednodušovat, usnadňovat jejich činnosti, optimalizovat náklady, navyšovat obraty,  přispívat k růstu firmy a zvyšovat jejich konkurenceschopnost na trhu. A to dovenost telefonování posouvá na zcela novonou úroveň. Úroveň smysluplnosti. Úroveň seberealizace. Jako zástupce IT světa, automatizace, digitalizace a robotizace si troufnu napsat toto: I navzdory nejmodernějším technologiím, zavádění umělé inteligence, telefon je a ještě dlouhou dobu bude komunikačním médiem, který jde od srdce k srdci. A komunikaci od srdce k srdci (od člověka k člověku v té ryzí lidskosti) jen tak roboti nenahradí. Umělá inteligence nahradí základní repetitivní (každodenně opakující se rutiny) v telefonování, co zatím nenahradí je ryzí lidský přístup budování dlouhodobých vztahů od srdce k srdci.  Proto doporučuji a chci vás tímto vyzvat, telefonutje! Získáte tak cennou dovednost, kterou vám nikdo neodpáře a nikdo nevezme. Jednou vám to otevře zcela nové možnosti, obzory a příležitosti.

společné foto s: Janem Mühlfeitem (Ret. Chairman Microsoft Europe, koučem vrcholových sportovců, českých olympioniků, vrcholových manažerů) a Davidem Svobodou (Olympijským vítězem v pětiboji z Londýna)

   

společné foto z Meet up Business Animals s českými TOP sales lídry: Janem Laiblem (autorem knihy Já nic nechci), Miroslavem Princem (autorem knihy Jak uspět při obchodním telefonování a mobilní aplikace Call Smartly) a Davidem Kolářem 

 

Líbil se vám článek? Pokud ano, dejte mu svůj like a sdílejte s kolegy, přáteli a známými, kterým tyto informace pomůžou v jejich  práci a profesi.

 

Zpět

Kontakt

Monika Součková

+ 420 723 833 733

O mně

 • Monika Součková Monika Součková

  Chcete zkvalitnit svůj život? Rozvíjet se a růst? Začít psát novou, lepší a krásnější kapitolu svého života? Jste ve správný čas na správném místě. 

  Více o Monice zde

Newsletter/Vše se dozvíte jako první

Chci odebírat zajímavé novinky a články:

Monika Součková © 2016. Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode